Een ogenblik geduld a.u.b.

Updates

Latest news

03-06-2019 - Opvoeding als thema van de maand juni
Een goede thuissituatie is een basisvoorwaarde voor elk opgroeiend kind. Opvoeders hebben dan ook een belangrijke rol, maar opvoeden is niet altijd gemakkelijk. Eén derde van de ouders van jonge kinderen in Brabant heeft hier wel eens problemen mee, 14% heeft daar hulp voor gezocht en 6% heeft momenteel behoefte aan ondersteuning bij het opvoeden. Gemeenten kunnen hierbij helpen.
20-05-2019 - Jeugdhulp toegevoegd!
Hoe staat het in Brabant voor wat betreft jeugdhulp? Hoeveel jeugdigen in de leeftijd 0 tot 18 krijgen jeugdhulp? Hoeveel jeugdigen zitten er in jeugdbescherming en/of jeugdreclassering? Er is een nieuwe pagina toegevoegd op het dashboard jeugd, om hier een klein inzicht in te geven. 
29-01-2019 - BrOS online!
Wat vinden de Brabanders van hun omgeving? Hoe ervaren zij hun gezondheid? Waar vinden ze het prettig wonen? De Omgevingswet richt zich op een veilige en gezonde fysieke leefomgeving. De Brabantse Omgevings Scan (BrOS) combineert beschikbare data over onze leefomgeving met de gezondheidsbeleving van Brabanders. Informatie die als basis kan dienen bij de ontwikkeling van de omgevingsvisie of het omgevingsplan.
01-11-2018 - Vaccinatie data toegevoegd

Het Rijksvaccinatieprogramma is een collectief preventieprogramma dat sinds 1957 door de overheid wordt aangeboden. Het RVP beoogt momenteel alle kinderen die woonachtig zijn in Nederland, te beschermen tegen de volgende infectieziekten: difterie, kinkhoest, tetanus, poliomyelitis, Haemophilus influenzae type b (Hib)-ziekte, hepatitis B, bof, mazelen, rodehond, meningokokken ACWY- en pneumokokkenziekte en baarmoederhalskanker veroorzaakt door aanhoudende infectie met het humaan papillomavirus (HPV).

News archive